top of page
מחקר

טכנולוגיית פלטפורמת העגינה של AnchorValve מבוססת על היתכנות מוכחת של טבעות עיגון דומות במצב המיטרלי ובאבי העורקים בחזירים, כפי שפורסם בעבר.

אנגיוס LV של תותבת שסתום מיטרלי בעגינה עגינה בחזירים

הד לתותבת שסתום מיטרלי בעגינה עגינה בחזירים

שסתומי אבי העורקים ללא תפירה במחקרי חזירים

שסתומי אבי העורקים ללא תפירה במחקרי חזירים כרוניים

שסתומי מיטרל ללא תפרים במחקרי חזירים אקוטיים

bottom of page